Informacja o rekrutacji

SKOK „WISŁA” jest prężnie rozwijającą się instytucją finansową.
W związku z ciągłym rozwojem poszukuje kandydata na stanowisko:
REFERENT DS. OBSŁUGI KLIENTA

miejsce pracy: Chełm

 

Wymagania:

 • zainteresowanie tematyką finansową
 • umiejętność budowania i utrzymywania długoterminowych relacji z klientami i aktywnego ich pozyskiwania
 • determinacja w realizacji celów
 • zaangażowanie, nastawienie na sukces
 • doskonała organizacja czasu pracy
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • preferowane doświadczenie w sprzedaży – najchętniej produktów finansowych
 • preferowane wykształcenie kierunkowe (ekonomia, finanse i bankowość)
 • mile widziana wiedza z zakresu kredytów gotówkowych/ubezpieczeń

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule: „praca Chełm”, lub przesyłką listowną na adres: SKOK WISŁA ul. Gen. Fieldorfa Nila 2/19 24-100 Puławy z dopiskiem „praca Chełm”.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Zmiana bazowych stóp procentowych NBP

Podstawowe stopy procentowe NBP obowiązujące od 05.03.2015:

 • stopa kredytu lombardowego - 2,50%
 • stopa referencyjna - 1,50%

Wysokość Oprocentowania Karnego -  10%

 

 

Zaproszenie do składania ofert nabycia wierzytelnościSpółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „WISŁA” (dalej SKOK) działając na podstawie: ustawy z dnia 05 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 26.07.2012 r. poz. 855 z późn. zm.), zaprasza podmioty zainteresowane do składania oświadczeń o zamiarze nabycia wierzytelności.

Do sprzedaży przeznaczony został pakiet wierzytelności złożony z 379 spraw, których szacunkowa wartość wierzytelności wynosi około 2 500 000 zł.
Wartość wierzytelności przeznaczonej do sprzedaży w chwili zawarcia umowy może zwiększyć się o kwotę naliczonych odsetek i poniesionych kosztów oraz zmniejszyć się o kwotę dokonanych spłat.
Oświadczenia o zamiarze nabycia wierzytelności powinny spełniać wymagania określone przez SKOK w „Warunkach pakietowej sprzedaży wierzytelności SKOK WISŁA z siedzibą w Puławach”. Powyższy dokument zostanie przesłany drogą mailową do Partnerów.
Oświadczenia nie spełniające określonych przez SKOK warunków zostaną odrzucone.
Termin składania oświadczeń o zamiarze nabycia wierzytelności:
- drogą mailową do dnia 13.03.2015r.
- pocztą do dnia 19.03.2015r.

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w procesie sprzedaży mogą zadawać Kasie pytania przesyłając je drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Do dnia 23.03.2015 r. SKOK dokonana wyboru oświadczeń spełniających kryteria określone w warunkach pakietowej sprzedaży oraz prześle pocztą elektroniczną informację o zaproszeniu do składania ofert cenowych. Podmioty zainteresowane nabyciem wierzytelności składają wiążące propozycje cenowe zakupu wierzytelności pocztą w zamkniętych kopertach do dnia 09.04.2015r.

Planowany termin zamknięcia transakcji – 15 czerwca 2015 roku. SKOK WISŁA zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny.

Dokumenty dotyczące sprzedaży wierzytelności umieszczone poniżej:
1. Załącznik do zgłoszenia


Z poważaniem
Zarząd SKOK „WISŁA”

Fundusze Inwestycyjne

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „WISŁA” z siedzibą w Puławach informuje,
że z dniem 2 lutego 2015 r. poszerza swoją ofertę produktową o dokonywanie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych.

Stosowne zezwolenie na wykonywanie powyższych transakcji zostało wydane Kasie przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014r.  (Decyzja KNF (format PDF))

Zapraszamy do placówek SKOK „WISŁA”.