Ograniczenia w pracy placówek SKOK "WISŁA" w dniach 30.03.2020 – 10.04.2020

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniach 30.03.2020 – 10.04.2020: Nasze placówki będą dostępne dla Państwa wg poniższego harmonogramu pracy:

 • Odział w Puławach przy Al. tysiąclecia P.P. 13 (przy ZAP) będzie zamknięty do odwołania
 • Odział w Puławach przy ul. Kołłątaja 50\16 będzie zamknięty do odwołania
 • Odział w Chełmie przy ul. Lubelskiej 69 będzie zamknięty do odwołania
 • Odział w Bełchatowie-Rogowcu przy ul. energetycznej 7 (przy Elektrowni) będzie zamknięty do odwołania
 • Oddział w Chełmie przy ul. Piłsudskiego 2/2a pracuje w godzinach 8.00 - 15:00
 • Oddział w Warszawie przy ul. Sobieskiego 9 pracuje w godzinach 9:00 - 15:00
 • Oddział we Włodawie przy ul. Tysiąclecia P.P. 2 pracuje w godzinach 8:00 - 15:00
 • Oddział w Puławach przy ul. F. Nila 2/19 (Galeria NOVA)pracuje w godzinach  9:00 - 16:00
 • Oddział w Markuszowie przy ul. Lubelskiej 70 pracuje w godzinach 8:00 - 15:00
 • Oddział w Biłgoraju przy ul. Komorowskiego 3 pracuje w godzinach 8:00 - 15:00
 • Oddział w Puławach przy ul. Centralnej 21 pracuje w godzinach 9:00 - 16:00
 • Oddział w Lublinie przy ul. Okopowej 5 pracuje w godzinach 8:30 - 15:30
 • Oddział w Rykach przy ul. Wojtyły 1 pracuje w godzinach 8:00 - 15:00
 • Oddział w Rejowcu Fabrycznym przy ul. Hirszfelda 3 pracuje w godzinach 8:00 - 15:00
 • Oddział w Parczewie przy ul. Nowej 11 pracuje w godzinach 8:00 - 15:00
 • Oddział w Turobinie przy ul. Rynek 3A pracuje w godzinach 8:00 - 15:00
 • Oddział w Żyrzynie przy ul. Powst. Styczniowego 17 pracuje w godzinach 8:00 - 14:00
 • Oddział w Goraju przy ul. Rynek 600-lecia 2 pracuje w godzinach 8:00 - 15:00
 • Oddział w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego 26 pracuje w godzinach 9:00 - 16:00
 • Oddział w Tomaszowie Lub. przy ul. Lwowskiej 59 pracuje w godzinach 8:00 - 15:00
 • Oddział w Dęblinie przy ul. Warszawskiej 13 pracuje we czwartki w godzinach 8:00 - 16:00
 • Oddział w Opolu Lub. przy ul. Lubelskiej 9 pracuje we wtorki i czwartki w godzinach 8:00 - 16:00
 • Oddział w Wierzbicy przy ul. Chełmskiej 14 pracuje w poniedziałki, wtorki i środy w godzinach 8:00 - 16:00
 • Oddział w Zamościu przy ul. Partyzantów 25 pracuje w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8:00 - 16:00
 • Oddział w Tarnobrzegu przy ul. Szerokiej 30 pracuje we wtorki i czwartki w godzinach 8:00 - 16:00

Ograniczenia w pracy placówek SKOK "WISŁA" od dnia 16.03.2020 r.

Szanowni Państwo,
Informujemy, że od dnia 16.03.2020 r.:

 • Placówka w Opolu Lubelskim będzie czynna we wtorki i czwartki w godzinach 8.30 - 16.30. W pozostałe dni tygodnia najbliższe placówki obsługują klientów w naszych oddziałach w Puławach i w Lublinie.
 • Placówka w Dęblinie będzie czynna w czwartki w godzinach 8.00 - 16.00. W pozostałe dni tygodnia najbliższe placówki obsługują klientów w naszych oddziałach w Rykach i w Puławach.
 • Placówka w Tomaszowie Lubelskim będzie czynna we wtorki i w piątki w godzinach 8.00 - 16.00. Najbliższe placówki obsługujące klientów znajdują się w naszych oddziałach w: Zamościu, Biłgoraju, Turobinie, Goraju, Lublinie, Chełmie i Rejowcu Fabrycznym.
 • Placówka w Puławach przy ul. Kołłątaja 50 nieczynna do dnia 3 kwietnia. Najbliższe placówki obsługują klientów w naszych oddziałach w Puławach przy ul. Centralnej 21 i w Galerii NOVA.
 • Placówka w Puławach przy Zakładach Azotowych - nieczynna. Najbliższe czynne placówki obsługują naszych klientów w oddziałach w Puławach przy ulicy Centralnej i ul. Gen. Fieldorfa "Nila" (Galeria NOVA).
 • Placówka w Wierzbicy czynna w poniedziałki, we wtorki i w środy. Najbliższe placówki obsługują klientów w naszych oddziałach w Chełmie przy Al. Marszałka J. Piłsudskiego 2/2A i w Rejowcu Fabrycznym.
 • Placówka w Żyrzynie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00.
 • Placówka w Parczewie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.
 • Placówka w Chełmie przy Al. Piłsudskiego czynna codziennie w godzinach 8:00 - 15:00.
 • Placówka w Chełmie przy ul. Lubelskiej - nieczynna. Najbliższa placówka w Chełmie obsługuje naszych klientów w oddziale w Chełmie przy Al. Piłsudskiego.
 • Placówka przy Elektrowni Rogowiec Bełchatów – nieczynny.  Najbliższa placówka obsługuje naszych klientów w oddziale w Bełchatowie przy ul. Wojska Polskiego.
 • Placówka we Włodawie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 15:00.

Ograniczenia w pracy w placówkach obowiązują do odwołania.

Portal SKEF - porady, materiały edukacyjne, gry i wiele innych

Zachęcamy do zapoznania się z opracowanymi przez SKEF materiałami edukacyjnymi na temat spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych – scenariuszami prowadzenia zajęć, prezentacjami multimedialnymi, filmami oraz praktycznymi ćwiczeniami i zadaniami – z możliwością bezpłatnego pobrania (https://www.skef.pl/publikacje/materialy-do-pobrania-dla-nauczycieli/ - pod informacją o konferencji).

Pozostałe informacje na stronie https://www.skef.pl oraz w broszurze informacyjnej (pdf).