Komunikat Zarządu Kasy

Zarząd Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „WISŁA” informuje, iż Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu nr 281 w dniu 03 listopada 2015 jednogłośnie podjęła decyzję o zatwierdzeniu Pana Piotra Gawrona na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „WISŁA”.

W związku z powyższym informujemy, że spełniony został wymóg przewidziany w art. 86 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.

 

Poniżej linki do odpowiednich informacji:

Komunikat z 281 posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 listopada 2015 r.

Komunikat Zarządu Kasy

Decyzja KNF 

 

 

                                                                        Zarząd SKOK „WISŁA”

 

Zmiany w Statucie

Zarząd SKOK „WISŁA” informuje, że XXI Zebranie Przedstawicieli SKOK „WISŁA” w dniu 30 czerwca 2015r. podjęło Uchwałę nr 14/2015 w sprawie dokonania zmian w Statucie Kasy zaś Uchwałą nr 15/2015 została ujednolicona treść Statutu.

Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem z dnia 16.09.2015r. zatwierdził wprowadzone zmiany. W związku z powyższym na stronie internetowej Kasy (zakładka „O nas”) zamieszczony jest nowy Statut SKOK „WISŁA”.