Zaproszenie do składania ofert nabycia wierzytelnościSpółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa „WISŁA” (dalej SKOK) działając na podstawie: ustawy z dnia 05 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 26.07.2012 r. poz. 855 z późn. zm.), zaprasza podmioty zainteresowane do składania oświadczeń o zamiarze nabycia wierzytelności.

Do sprzedaży przeznaczony został pakiet wierzytelności złożony z 379 spraw, których szacunkowa wartość wierzytelności wynosi około 2 500 000 zł.
Wartość wierzytelności przeznaczonej do sprzedaży w chwili zawarcia umowy może zwiększyć się o kwotę naliczonych odsetek i poniesionych kosztów oraz zmniejszyć się o kwotę dokonanych spłat.
Oświadczenia o zamiarze nabycia wierzytelności powinny spełniać wymagania określone przez SKOK w „Warunkach pakietowej sprzedaży wierzytelności SKOK WISŁA z siedzibą w Puławach”. Powyższy dokument zostanie przesłany drogą mailową do Partnerów.
Oświadczenia nie spełniające określonych przez SKOK warunków zostaną odrzucone.
Termin składania oświadczeń o zamiarze nabycia wierzytelności:
- drogą mailową do dnia 13.03.2015r.
- pocztą do dnia 19.03.2015r.

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w procesie sprzedaży mogą zadawać Kasie pytania przesyłając je drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Do dnia 23.03.2015 r. SKOK dokonana wyboru oświadczeń spełniających kryteria określone w warunkach pakietowej sprzedaży oraz prześle pocztą elektroniczną informację o zaproszeniu do składania ofert cenowych. Podmioty zainteresowane nabyciem wierzytelności składają wiążące propozycje cenowe zakupu wierzytelności pocztą w zamkniętych kopertach do dnia 09.04.2015r.

Planowany termin zamknięcia transakcji – 15 czerwca 2015 roku. SKOK WISŁA zastrzega sobie prawo odstąpienia od rokowań bez podania przyczyny.

Dokumenty dotyczące sprzedaży wierzytelności umieszczone poniżej:
1. Załącznik do zgłoszenia


Z poważaniem
Zarząd SKOK „WISŁA”

Zmiana bazowych stóp procentowych NBP

Podstawowe stopy procentowe NBP obowiązujące od 05.03.2015:

  • stopa kredytu lombardowego - 2,50 %
  • stopa referencyjna - 1,50%

Wysokość Oprocentowania Karnego -  10 %

 

 

Ogłoszenie o rekrutacji

OGŁOSZENIE

SKOK „WISŁA” jest prężnie rozwijającą się instytucją finansową.

W związku z ciągłym rozwojem poszukuje osoby na stanowisko:

Specjalista ds. audytu/audytor wewnętrzny

Miejsce pracy: Puławy

 

Czytaj więcej: Ogłoszenie o rekrutacji

Fundusze Inwestycyjne

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „WISŁA” z siedzibą w Puławach informuje,
że z dniem 2 lutego 2015 r. poszerza swoją ofertę produktową o dokonywanie pośredniczenia w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa Funduszy Inwestycyjnych.

Stosowne zezwolenie na wykonywanie powyższych transakcji zostało wydane Kasie przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 27 listopada 2014r.  (Decyzja KNF (format PDF))

Zapraszamy do placówek SKOK „WISŁA”.

XX Lecie SKOK "WISŁA"

 

W dniu 25.10.2014r. Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa WISŁA świętowała 20-lecie swej działalności. W obchodach jubileuszu udział wzięły wszystkie osoby związane bezpośrednio z naszą Kasą, jak również z ruchem SKOK. Uroczystość rozpoczęto przemówieniem Prezesa Zarządu SKOK WISŁA Pana Piotra Gawrona oraz odczytaniem listu gratulacyjnego Ministra Skarbu Pana Włodzimierza Karpińskiego.  Następnie głos zabrali goście honorowi oraz dokonano odznaczenia zasłużonych pracowników. Po części oficjalnej rozpoczęła się całonocna zabawa taneczna.

 

Czytaj więcej: XX Lecie SKOK "WISŁA"